Ychwanegu At Fywyd | Add To Your Life

Ychwanegu At Fywyd | Add To Your Life

Bydd yr asesiad iechyd Ychwanegu At Fywyd yn rhoi adborth ac adnoddau wedi'u teilwra i chi i'ch helpu i gymryd camau cadarnhaol i wella'ch iechyd corfforol a'ch lles meddyliol.

  • Dylai'r asesiad iechyd gymryd tua 20-30 munud
  • Gofrestru i arbed eich canlyniadau a'u gweld eto
  • Ni fydd eich atebion yn cael eu rhannu gyda'ch meddyg na'ch ysbyty

The Add To Your Life health assessment will provide you with tailored feedback and resources to help you take positive steps to improving your physical health and mental wellbeing.

  • The health assessment should take about 20-30 minutes
  • You can register to save your results and view them again
  • Your answers will not be shared with your doctor or hospital